kud-bratinecko-srce.hr kud-bratinecko-srce.hr - KUD "BRATINE?KO SRCE" BRATINA

kud-bratinecko-srce.hrWebsite Profile

Title: KUD "BRATINE?KO SRCE" BRATINA
Keywords: kud, kud bratinecko srce, kud bratinecko srce, bratina, kud bratina, kud bratinecko srce, bratinecko srce
Description:Kulturno umjetni?ko dru?tvo "Bratine?ko srce" Bratina
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

kud-bratinecko-srce.hr Information

Website / Domain:kud-bratinecko-srce.hr
Website IP Address:85.236.53.165
Domain DNS Server:ns-1.netdomena.com,ns-2.netdomena.com

kud-bratinecko-srce.hr ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

kud-bratinecko-srce.hr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

kud-bratinecko-srce.hr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html
Server Apache/2.2.16 (Debian)
Date Tue, 23 Oct 2018 16:08:40 GMT

kud-bratinecko-srce.hr WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
kud 6 0.26%
kud bratinecko srce 0 0.00%
kud bratinecko srce 0 0.00%
bratina 19 1.98%
kud bratina 0 0.00%
kud bratinecko srce 0 0.00%
bratinecko srce 0 0.00%

kud-bratinecko-srce.hr Similar Website

Domain WebSite Title
tattoo-pigment.com KUD TATTOO PIGMENT Ko?evje
kud-jarem.si Kulturno umetni?ko dru?tvo | KUD JaReM
tataslaven.com Home | Samo vjera i srce juna?ko Tata Slaven – Samo vjera i srce juna?ko
kudsite.nl Kud
kudcerkno.si Domov - KUD Cerkno - Kulturno umetni?ko dru?tvo Cerkno
kud-sempeter.si KUD ?empeter | Kulturno umetni?ko dru?tvo ?empeter
kud-mladost.net KUD Mladost | Kulturno umetni?ko dru?tvo Mladost
kud-branimir-888-muc.hr KUD "Branimir 888" - Mu? | Kulturno-umjetni?ko dru?tvo
kud-uljanik.hr KUD-Uljanik - Kulturno umjetni?ko dru?tvo “Uljanik” – Pula
kud-coda.org Kulturno umetni?ko dru?tvo CODA – KUD-CODA
kud-skofljica.si KUD ?kofljica | Kulturno umetni?ko dru?tvo ?kofljica
kudzfilipdevic.com KUD? Filip Devi? - kulturno umjetni?ko dru?tvo ?eljezni?ara
kud-osekovo.hr KUD Osekovo | Kulturno Umjetni?ko Dru?tvo Stjepan ?ajnovi?
kud-bjelovar.hr KUD Bjelovar | Kulturno-umjetni?ko dru?tvo Bjelovar
mihabratina.com Miha Bratina food photography. Miha Bratina
heartofslovenia.com Srce Slovenije | Srce Slovenije
srce-slovenije.si Srce Slovenije | Srce Slovenije
srceprirode.rs SRCE PRIRODE | SRCE PRIRODE

kud-bratinecko-srce.hr Alexa Rank History Chart

kud-bratinecko-srce.hr aleax

kud-bratinecko-srce.hr Html To Plain Text

KUD "BRATINE?KO SRCE" BRATINA AddType application/x-httpd-php htm html KUD "BRATINE?KO SRCE" BRATINA Go to content Main menu: Po?etna Vijesti 2017 O dru?tvu O dru?tvu Povijest Uprava Nagrade i priznanja Sekcije Dje?ja scensko folklorna skupina Folklorna skupina odraslih Tambura?ki orkestar Dje?ji tambura?ki orkestar Foto-Video Nastupi 2017 02.04.2017. Radionica: Izrada tradicijskog nakita 01.04.2017. 10. Festival?i? dje?jeg folklornog stvarala?tva “Na?e kolo veliko" 11.03.2017. 10. redovna godi?nja skup?tina 05.03.2017. Radionica Tradicijsko ?e?ljanje u Bratini i okolici 27.02.2017. Dje?je ma?kare u Bratini 25.02.2017. Maskenbal u Pisarovini 20.01.2017. Kazali?na predstava "Prijatelji" Nastupi 2016 30.12.2016. Bo?i?ni koncert u Pisarovini 10.12.2016. 13. Me?unarodni festival djece i mladih u Zagrebu 06.12.2016. Sveti Nikola na dje?joj probi 24.09.2016. ?upanijska smotra koreografiranog folklora, Velika Gorica 21.08.2016. 19. Susreti naroda i kultura, Sikirevci 06.08.2016. Kukuruzijada 2016., Gornji Andrijevci 31.07.2016. Pro?tenje Sv. Ana, Bratina Nastupi 2015 26.07.2015. Bratina, Sv.Ana 18.07.2015. Jamni?ka Kiselica, Pisarovina 11.07.2015. Bratina, Ekopark Kra? 25.06.2015. Bratina Ekopark Kra? 20.06.2015. Vidovec-Zagreb 13.06.2015. Samobor 07.06.2015. Sveta Jana 30.05.2015. Titanic, Bratina 28.04.2015 Tambura?i u Mimari 25.04.2015. Bratina, Jurjevo 12.04.2015. Lasinja, nastup dje?je skupine 10-11.04.2015. Jastrebarsko, regionalna smotra folklora 28.03.2015 Kri?evci 25.03.2015. Zagreb, nastup dje?je skupine 21.03.2015. Zagreb, nastup dje?je skpine Nastupi 2014 28.12.2014. Bo?i?ni koncert Kupinec 27.12.2014. Bo?i?ni koncert Pisarovina 26.10.2014. Sveta Nedelja, dje?ja skupina 11.10.2014. Lukovo u Novskoj, Novska 05.10.2014. Vugrove?ko Miholje, Vugrovec 21.09.2014. Smotra koreografiranog folklora, Velika Gorica 06.09.2014. Severin na Kupi 20-21.06.2014 Jadranska turneja 2014 03.05.2014., festival dje?jeg folklora u Mi?evcu 22-23.04.2014 Jurjevo u Bratini 12.04.2014 Regionalna smotra folklora Jastrebarsko 05.04.2014., Zagreb, festival?i? Na?e kolo veliko, nastup dje?je skupine 29.03.2014., Krapina,12. festival folklorne koreografije Nastupi 2013 22.09.2013. Velika Gorica, ?upanijska smotra koreografiranog folklora 15.09.2013. 46. Voloderske jeseni, Voloder 14.09.2013 Diplomatska berba 21-27.08.2013. me?unarodno gostovanje Makedonija 20.07.2013. nastup Kupske ve?eri 14.07.2013. ?etvene sve?anosti Petrijevci 29.06.2013. me?unarodni dje?ji festival Zagreb, nastup u KD Vatroslava Lisinski 28.06.2013. eko-park Kra? Bratina 25.06.2013. Lukovdol 23.06.2013. Generalski Stol 16.06.2013. Donji Dragono?ec, Zagreb 25.05.2013. Odranski Obre?, Zagreb 25.05.2013. godi?nja skup?tina Titanic 100,Bratina 23.04.2013. Jurjevo u Bratini 14.04.2013. proslava 20. godina Op?ine Pisarovina 06.04.2013. regionalna smotra foklora Jastrebarsko 16.03.2013.Dugo Selo,12. festival folklorne koreografije 23.03.2013.Zagreb, 6.festival?i? Na?e kolo veliko 09.03.2013. 6 redovna godi?nja skup?tina 24.02.2013. nastup Trg Bana J.Jela?i?a, Zagreb 09.01.2013. Lijepom na?om iz Pisarovine Nastupi 2012 30.12.2012. Bo?i? u ?upi Kupinec 28.12.2012. Bo?i?ni koncert u Pisarovini 16.12.2012. Bo?i?ni kocert u Lasinja 24.11.2012. ?upanijska smotra dje?jih foklornih skupina, Samobor 11.11.2012. proslava dana Op?ine Pisarovina 10.11.2012. Bratina u srcu proslava 5 godina rada dru?tva 20.10.2012. nastup Horvati,Zagreb 14.10.2012. sa snimanja CD-a Bratina u srcu 16.09.2012. ?upanijska smotra folklora Velika Gorica 08.09.2012. 27.stupni?ka berba gro??a, Brodski Stupnik 29.08.2012. blagdana Sv.Ane Bratina 25.08.2012. 6. kupine?ki drme? 24.08.2012. 6.dje?ji kupine?ki drme? 18.07.2012. 46. me?unarodna smotra folklora Zagreb 13-19-07-2012. 16. svjetsko prvenstvo u samostrelu Ekopark Kra? Bratina 30.06.2012. 27. dani rudarske greblice, nastup dje?je skupine 20-28.06.2012. gostovanje Litva 16.06.2012. 2. lipanjski susreti Donja Zden?ina 10.06.2012. nastup dje?je skupine Donji Dragono?ec 09.06.2012. nastup Donje Meku?je- Karlovac 26.05.2012. nastup Hra??ina-Trgovi??e 06.05.2012. nastup dje?je skupine Velika Mlaka-Zagreb 22.4.2012 Regionalna smotra odrasli 22.4.2012 Regionalna smotra, djeca Jurjevo u Bratini 21.04.2012. dan KUD-a Klin?a Sela 15.04.2012. Titanic, Bratina 10.03.2012. 5. godi?nja skup?tina KUD-a 18.02.2012.1.festival Moje kolo malo Jastrebarsko 11.02.2012. Nastup u Vara?dinu Nastupi 2011 27. i 30.12.2011. bo?i?ni koncerti Pisarovina i Kupinec 26.11.2011. 4. festival?i? Na?e kolo veliko, Zagreb 11.11.2011. Dan Op?ine Pisarovina nastup dje?je skupine 11.11.2011. Nastup dje?je skupine u ?koli Pisarovina 10.11.2011. Dan turisti?ke budu?nosti Op?ine Pisarovina 28.10.2011. Jastrebarsko, promocija knjige o Pisarovini 16.10.2011. nastup Karlovac 15.10.2011. Kutina dr?avna smotra dje?jeg folklora 25.09.2011. Smotra Velika Gorica 19.08.2011. Bukevje 18-24.08.2011. gostovanje Talijanskog folklornog ansambla u Bratini 14.08.2011. Gostovanje u Ma?arskoj 01.-08.08.2011., gostovanje u Italiji 03.07.2011. Rudarske greblice, Rude 18.06.2011. 1.lipanjski susreti u Zden?ini Video Prezentacija 5 godina rada prezentacija Kontakt Bratine?ka rapsodija Linkovi Nastupi u najavi... * 22.04.2017. Jastrebarsko, Regionalna smotra folklora 2017. godine (nastup odrasle i dje?je skupine) * 06.05.2017. Sunja, 2. smotra dje?jeg folklora ?Hopa-cupa“ (nastup dje?je skupine) Odr?ana radionica izrade tradicijskog nakita U nedjelju 02. travnja 2017. godine, odr?ali smo drugu radionicu KUD-a "Bratine?ko srce" Bratina s temom Izrada tradicijskog nakita. Op?irnije... Nastup na 10. Festival?i?u dje?jeg folklornog stvarala?tva Na?a dje?ja skupina 01. travnja 2017. godine je nastupila na 10. Festival?i?u dje?jeg folklornog stvarala?tva "Na?e kolo veliko". Op?irnije... 10. redovna godi?nja skup?tina Dana 11. o?ujka 2017. godine odr?ali smo 10. redovnu godi?nju skup?tinu zatvorenog tipa. Op?irnije... Maskenbal u Pisarovini i dje?je ma?kare u Bratini Mirno nedjeljno popodne 05. o?ujka 2017. godine odlu?ili smo provesti u?e?i nove-stare frizure Bratine. Op?irnije... Maskenbal u Pisarovini i dje?je ma?kare u Bratini "Mi smo male ma?kare, do?le smo iz Bratine. Bratina je na?e selo, ono je veselo!" Op?irnije... Kazali?na predstava "Prijatelji" u dru?tvenom domu DVD-a Bratina U dupkom punom dru?tvenom domu DVD-a Bratina 20. sije?nja 2017. godine odgledali smo kazali?nu predstavu "Prijatelji" autora Izvora Oreba i Emilije Karlavaris u izvedbi na?eg susjednog i prijateljskog KUD-a "Vrhovje" ?upe Dubranec. Op?irnije... Bo?i?ni koncert u Pisarovini U organizaciji TZ op?ine Pisarovina odr?an je 12. Bo?i?ni koncert 30.12.2016. godine. Op?irnije... Po?etna | Vijesti 2017 | O dru?tvu | Sekcije | Foto-Video | Kontakt | Bratine?ka rapsodija | Linkovi | General Site Map Back to content | Back to main menu To use this website you must enable JavaScript

kud-bratinecko-srce.hr Whois

Domain Name: KUD-BRATINECKO-SRCE.HR


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en